Підтвердження концепції SoilCares

Британці звикли казати: «Доки не спробуєш, не дізнаєшся». Для SoilCares, результат виражається у врожайності культур, адже нашою головною метою є підвищення врожайності з мінімальними затратами.

Переваги, які може отримати фермер завдяки рішенням SoilCaresзалежить від способу використання послуг.

Наприклад, фермер, попередній результат врожайності якого відображений на початку зображеної нижче кривої відгуку, може очікувати на значне підвищення врожайності. Але якщо ми говоримо про фермерів, що займаються точним землеробством і вже майже досягли оптимального рівня врожайності, результат буде більше відображатися з боку затрат при зменшенні внесених добрив.

categories-2.jpg

Рисунок: Ефект покращеного удобрення на рівні врожайності буде найбільш вираженим при попередньому дуже низькому та низькому рівнях родючості ґрунту.

Крива відгуку врожайності також залежить від типів ґрунтів та культур. Внесення добрив для деяких ґрунтів має високий рівень ефективності, тоді як для інших- дуже незначний. Ця ефективність також береться до уваги при розрахунку наших рекомендацій по внесенню добрив.

Зростання культур реагує лише на дефіцитні поживні речовини, таке співвідношення називається Законом мінімуму Лібіха або законом лімітуючого фактора.      


430-206277step-1-02-image-liebigs-barrel.jpg


Рисунок. Бочка Лібіха ілюструє Закон мінімуму: рівень врожайності буде підвищено лише в разі внесення дефіцитних поживних речовин. При високих рівнях врожайності вміст інших поживних речовин може бути лімітуючим.

В даній концепції бочка з різними дошками є метафоричним відображенням рівнів врожайності: врожай (рівень води) може бути підвищений лише при відновленні лімітуючої дошки. Знаючи стан родючості ґрунту та потреби в певних поживних речовинах для відповідної культури, SoilCaresвизначає дефіцитні поживних речовин та надає відповідні рекомендації. Таким чином можна уникнути втрат при внесенні поживних речовин та покращити економічну ефективність.

В Бурунді, послуги SoilCares були протестовані серед 22 фермерів в 2 регіонах.

Було використано три методи: традиційний метод обробки, державні рекомендації та рекомендації від SoilCares. Дослід було спочатку проведено на кукурудзі, а потім на бобових, наступного сезону. Досліди було проведено незалежною групою науковців та практикуючих організацій.

Рекомендації SoilCares принесли підвищення врожайності в середньому на 80 %. Початкове використання добрив також принесло позитивні зміни в наступному сезоні, так, без додаткового внесення добрив, врожайність бобових було підвищено на 80% на тих же ділянках поля.

burundi-results.png