Дослідження та інновації

Ключ до розробки новітніх технологій

Інновації: постійний процес в SoilCares

Постійні інновації є нашою основою для розробки новітніх технологій.

Перевага наших рішень полягає в якості зібраних даних, їх аналізі та подальшій трансформації в результати і рекомендації, відповідно до потреб наших клієнтів. Ми поєднуємо інноваційні сенсорні технології з комплексними технологіями обробки аналітичних даних, такими як, інтелектуальний аналіз та моделювання.

Ключем до успіху рішень, розроблених компанією SoilCares, є використання на місці сенсорних технологій з'єднаних з нашою базою даних через додаток смартфону або ПК. Завдяки професійному програмному забезпеченню, ми маємо можливість надавати точну та миттєву рекомендацію по управлінню родючістю ґрунту, відповідно до вибраної культури та місцевих особливостей.   

Наші рішення розроблені науковцями SoilCares, тим не менш, ми також співпрацюємо з партнерами з усіх куточків світу для отримання інформації про останні світові розробки та для засвідчення найвищої якості нашого продукту.

_P6C0170-bewerkt.jpg

Наукові дисципліни SoilCares

Взаємозв'язок ґрунту та рослини

Коли доступність поживних речовин у кореневому шарі ґрунту нижча за необхідну, ми надаємо оптимальний план по внесенню добрив для відновлення родючості ґрунту, використовуючи результати місцевих польових дослідів, наукові звіти, літературних дані, а також обмін знаннями та досвідом з нашими партнерами. Враховуючи доступність добрив (органічних), їх склад та ціну, ми надаємо фермерами необхідні дози внесення поживних елементів для досягнення цільового рівня врожайності, та додаткову інформацію про те, як зберегти ґрунт в оптимальному стані.   

discipline_soil-plant_relationships.jpg
Solicares41646.png

Спектроскопія

Нашою головною метою в SoilCares є зробити аналіз ґрунту можливим, без використання хімічних реактивів і в той же час забезпечити точний результат. На нашу думку найкращим інструментом для аналізу є спектрометрія: вимірювання параметрів відбиття світла ґрунтом, як функції довжини хвиль в електромагнітному спектрі. Відбивна здатність у середній та ближній інфрачервоній зоні спектрі може надати детальну інформацію щодо органічних компонентів та гранулометричного складу ґрунту. Рентгенфлуорисцентний аналіз надає інформацію про вміст макро- та мікроелементів.

Стратегія розвитку бази даних

Відбір зразків ґрунту є запорукою успіху компанії SoilCares, оскільки ґрунтові дані використовуються для калібрування усіх продуктів та сенсорів. Кожне місце відбору зразку визначається за допомогою статистичних розрахунків, беручи до уваги усі природні та антропогенні фактори - землекористування, тип ґрунту, кліматичні дані, доступність, економічну рентабельність та багато інших. КомандаSoilCares побудувала комплексну систему взаємодії різних баз даних та алгоритмів для співставлення всієї наявної інформації. Метою є оптимальна організація відбору зразків, що є репрезентативними для ґрунтового покриву, окремих ділянок,  районів, країн, або навіть континентів. Для SoilCares важливий кожний зразок!   

 

discipline_strategic_sampling.jpg
_P6C0028-bewerkt.jpg

Лабораторія Golden Standard

Лабораторія Golden Standard є невід'ємною частиною SoilCares, де наші дослідники та аналітики обробляють зразки, надіслані з різних куточків світу. Ці зразки аналізують за допомогою різноманітних аналітичних методів, таких як масс спектрометрія, рідинна хроматографія, рентгенфлуорисцентний аналіз, інфрачервона Фур'є спектроскопія і лазерна дифракція. Отримані результати об'єднуються в одну велику базу даних.

Ця база даних є еталонною для зразків, що аналізуються компактною лабораторію Lab-in-a-Box та Сканером ґрунту SoilCares. Крім звичайної лабораторії є також науково-дослідна лабораторія, де наші дослідники постійно вдосконалюють та розробляють нові сенсори і методи, щоб додати їх до нашого портфоліо.

Машинне навчання

Машинне навчання є важливою складовою в рішеннях компанії SoilCares, що забезпечує розрахунок агрохімічних властивостей ґрунту на основі даних сенсорів. За допомогою обладнання лабораторії Golden Standard отримуються результати, що додаються до нашої бази даних. Використовуючи цю базу даних, ми створюємо інтелектуальні моделі відповідності показників сенсорів хімічним властивостям ґрунту. За допомогою машинного навчання, ми можемо також зменшити вплив вологості на дані сенсорів, що збільшує точність наших результатів. Наші алгоритми розроблені за допомогою модифікованих версій програм ADAMS і WEKA, розроблених спільно з нашими партнерами у Новій Зеландії.

discipline_machine_learning.jpg (1)
Untitled.png (1)

Дистанційне зондування

SoilCares постійно розширюється доступність своїх послуг у всьому світі. Тому для нас методологія збору об'єктивних даних є ключовою. Дистанційне зондування, а саме отримання гео-даних з використанням супутників та інших сенсорних технологій дозволяє здійснювати швидкий моніторинг будь-яких ділянок. Місією SoilCares є надання допомоги та консультацій фермерам. Гео-дані відіграють вагому роль у виконанні цієї мети. Команда SoilCares обробляє дані дистанційного зондування та перетворює їх на точну оцінку стану сільськогосподарських полів. Ціллю SoilCares є надавати інформацію про стан культур та ґрунту у режимі реального часу, разом з професійними рекомендаціями щодо якості культур та збільшення врожайності.

Image © WorldView/DigitalGlobe

Біологія ґрунту

Ґрунтові організми відіграють дві визначні ролі в продуктивності сільськогосподарських культур. Корисні ґрунтові організми накопичують та зберігають органічну речовину, підтримують та покращують структуру ґрунту, мінералізують органічні речовини, перетворюючи їх у доступні рослинам форми, переробляють необхідні поживні речовини та відіграють ключову роль в боротьбі з хворобами. З іншого боку, рослинні патогени, що знаходяться в ґрунті пригнічують розвиток та продуктивність культур. Знання, як корисних, так і шкідливих ґрунтових організмів, дозволяє приймати обґрунтовані рішення при сільськогосподарському виробництві, для того щоб повною мірою використовувати біологічний потенціал ґрунту, наприклад завдяки вибору оптимальних сівозмін. Ми розробляємо ґрунтово-мікробіологічні тести для моніторингу якості ґрунту.  

discipline_soil_biology.jpg

Дослідницькі проекти SoilCares

project_cropmon.jpg

CROPMON

Сервіс з моніторингу сільськогосподарських культур в Кенії (CROPMON)- це проект, розрахований на три роки, що фінансується організацією G4AW і спрямований на розробку та розповсюдження доступного інформаційного обслуговування. Проект надає фермерам в Кенії інформацію, яка допомагає їм приймати більш досконалі рішення з управління господарством в період вегетації.

Детальніше про CROPMON
project_pasifik.JPG

PASIFIK

Проект "Надання аналітичних послуг для інформаційного забезпечення фермерів в Кенії" (PASIFIK) спрямований на поліпшення родючості ґрунтів в Кенії завдяки впровадження послуг SoilCares з аналізу ґрунту. Співпраця з Heifer і SNV сприяє доступу до фермерських мереж.

Детальніше про PASIFIK
project_be-basic.JPG

BE-BASIC

SoilCares Research є учасником  проекту, субсидованого ЄС, мета якого полягає у виявленні та оцінці перспективних систем землеробства з удосконалення ґрунтів і агрономічних методів, які підвищують прибутковість і сталість продаж в Європі. Наша діяльність полягає в розробці і тестуванні нових показників якості ґрунту за допомогою грибкового мета-штрих-кодування

Детальніше про BE-BASIC
project_soil_care.jpg

SOIL CARE

SoilCares Research є учасником  проекту, субсидованого ЄС, мета якого полягає у виявленні та оцінці перспективних систем землеробства з удосконалення ґрунтів і агрономічних методів, які підвищують прибутковість і сталість продаж в Європі. Наша діяльність полягає в розробці і тестуванні нових показників якості ґрунту за допомогою грибкового мета-штрих-кодування

Більше про SOIL CARE